kebahagiaan..

Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers

2/8/09

Fahamilah!!!!“Saidina Umar bin al_khattab memecat panglima Kahalid bin al-Walid daripada jawatanya sebagai ketua pemerintah bala tentera bukan kerana apa-apa kesalahan yang dilakukan. Beliau Cuma bimbang kalau-kalau Khalid aka dipengaruhi oleh kemenangan yang diperoleh pada setiap peperangan yang diketuainya. Beliau bimbang kalau-kalau Khalid akan bersifat takabur. Khalid yang gagah perkasa serta mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan tentera bawahannya tidak pernah memberontak, apatah lagi mengajak orang bawahannya melawan perintah pihak atasan” Peribadi seorang pejuang yang ikhlas berjuang sepenuh jiwa raganya terhadap islam..Memahami erti berjuang kerana Allah adalah satu aspek yang amat penting dalam kehidupan seorng pejuang, tanpa kefahaman yang jitu pasti futur menjadi pengakhiran, tanpa kefahaman yang tinggi pergolakan perasaan,kesangsian terhadap perjuangan pasti berlaku dalam diri serta menatijahkan lemah dalam jalan berdakwah.. berkata imam Hassan al-Banna dalam hal faham “Wahai saudara ku yang tulus, yang saya maksud dengan faham adalah engkau yakin bahawa fikrah kita adalah fikrah islamyah yang bersih. Hendaklah engkau memahami islam sebagaimana kami memahaminya dalam batas-batas usul isyrin” perjuangan bukanlah atas dasar hanya menuntut keadilan menuntut kebebasan tetapi dengan tujuan menegakkan seerta meninggikan kalimatullah.. sekiranya hanya keadilan serta kebebasan yang dituntut pasti perjuangan yang dibawa akan terhenti apabila apa yang dihajati tercapai,maka bermulalah episod lompat melompat...JUNDULLAH...Jundullah adalah orang-orang yang telah mewakafkan dirinya pada jalan Allah dengan membawa nilai-nilai Rabbani dan menyeru manusia kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan wala hanya kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Dalam memperjuangkan dan menyeru manusia pada nilai-nilai Rabbani, seorang Jundullah harus memiliki bekal. Mana mungkin ia dapat mengajak manusia kepada kebenaran, sedangkan ia tidak mengetahui bekal apa yang harus dibawa. Yang diikuti adalah tentang kebijaksanaan dan akhlak seorang Jundullah, suatu aspek yang sangat penting dan perlu diambil perhatian oleh insan yang bergelar jundullah..HIZBULLAH...“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam-Nya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (QS Al Mujaadilah:22)

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang Mu’min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (Al Maidah: 54-56)Dengan demikian, Hizbullah memiliki arah, yang cirinya adalah sebagai berikut:


1. Membebaskan diri dari musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Secara praktikal dengan tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan secara batin dengan tidak menyimpan kecintaan kepada mereka.


2. Memberikan wala’ kepada kaum Mu’minin dalam bentuk praktikal dan menumbuhkan kecintaan dalam hati. Kaum Mu’minin yang berhak diberikan wala’ ini adalah mereka yang telah melengkapi syarat keimanan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. “Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). Al-Maidah 5:55”


Maka sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam perihal tersebut maka tidak selayakknya kita memberikan wala’ serta menyimpan kecintaan terhadap mereka.. Maka barang siapa yang memberikan kecintaan serta ketaatan mereka berdasarkan kepada kekuasaan,kepada individu-individu yang mempunyai kepentingan tertentu dari sudut kuasa,wang ringit atau yang secara terang terangan tidak melunaskan kepribadian seorang muslim dalam diri mereka ia bukanlah dari golongan hizbullah. Hal ini boleh kita ketogorikan dalam masalah atau antara penyakit yang sedang melanda golongan pemimpin zaman sekarang. Penglibatan dalam sesuatu perjuangan berlandaskan kepada sesuatu kepentingan, Ulama membahagikan penglibatan ( intima ) ini kepada beberapa bahagian : 1) Intima' Maslahi (Penglibatan kerana tujuan dan kepentingan tertentu) hal seperti ini sangat mudah kita dapati dikalangan masyarakat kita hari ini, perjuangan atas nama islam akan tetapi berteraskan kepada kepentingan memiliki sesuatu, apabila hilangnya atau tidak peroleh kepentingan tersebut maka perjuangan pun terhenti atau beralih kepada kepentingan yang lain.Kerna jawatan,kerna harta perjungan sangup digadaikan.. 2) Intima' Syakhsi (Penglibatan berasaskan suka atau minat kepada individu tertentu) ini juga salah satu penyakit atau kesalahan yang banyak terpahat dalam hati seorang pejuang yang lemah, berjuang atas dasar individu tertentu, kuat lemah semngat perjuangannya terletak atas individu terbabit, sekiranya individu tersebut futur dalam perjuangan atau beralih kepada perjuangan yang lain dia juga ikut serta tanpa melihat kepada landasan islam yang sebenar. 3) intima' al Aqidi. ( penglibatan yang berasaskan aqidah islam yang sebenar) berjuang mengikut kepada kefahaman erti berjuang yang sebenar tanpa memerhatikan pada mana2 kepentingan, segala gerak geri berasaskan kepada al-Quran dan Sunnah, Sekali - kali tidak meninggalkan medan perjuangan walau terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintanga kerna beriman dengan ketentuan Allah bahawa setiap perjuangan pasti akan ada cabaran, dan setiap cabaran yang di tempuhi pasti melahirkan kemanisan yang berpanjangan . “Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan) Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta.Al-Angkabut 29:2,3” Tidak sanggup hidup hina tanpa perjuangan bahkan rela mati syahid demi agama dan perjuangannya .Sasaran-Sasaran Utama Hizbullah:

· Membentuk kepribadian manusia secara Islami

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.” At-Tahrim 66:6..

-pembentukan bermual dengan diri sendiri,keluarga seterusnya masyarakat keseluruhannya.Pembentukan yang diinginkan ialah dengan menerapkan serta menghimpunkan nilai2 akhlak asas dan pengetahuan islami, yang mana ianya terdiri daripada lima perkara yang wajib ada bagi seseorang insan yang bergelar sebagai hizbullah iaitu kecintaan pada Allah, kerahmatan dengan orang mukmin, syiddah keatas orang kafir, berjihad serta keutamaan wala’..

· Mendirikan negara Islam di setiap daerah

Perkara ini menjadi kewajipan pada setian anak tempatan masingyang beragama islam, perkara in bukanl lagi menjadi satu perkara fardu kifayah pada zaman sekarangakan tetapi sebagai fardu ain bagi setiap individu muslim, selagi mana daulah islam tidak tertegark di tempat masing-masing selagi itulah wajib atas muslimain berusaha mendirikan serta menegakkan negara islam.. “Ini ialah satu "surah" yang Kami turunkan, dan Kami wajibkan hukum-hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat (mengamalkannya).” An-Nurr 24:1

· Menyatukan umat Islam

· Menghidupkan kembali kekhalifahan

· Mendirikan negara Islam secara Alamiyyah ( antarbangsa )

“Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan ugama yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala ugama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.” At-Taubah 9:33 “Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah ugama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka diberikan balasan yang baik) kerana sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang mereka kerjakan.” Al-Anfal 8:39

Berkata Ibnu Umar r.a.

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup, aku menyaksikan bahwa kaum Muslimin kala itu lebih mengutamakan mempelajari masalah keimanan sebelum mempelajari Al Qur’an. Ketika diwahyukan surah-surah Al Qur’an kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, maka dari surah-surah itu kami mempelajari hukum halal-haram dan perkara-perkara yang harus kami renungkan dari surah-surah Al Qur’an itu. Namun, kebelakangan saya mendapati orang-orang lebih mengutamakan Al Qur’an sebelum mempelajari masalah keimanan. Lalu tatkala orang-orang itu membaca seluruh surah dalam Al Qur’an; dari Al Fatihah sampai An Naas, kala itu mereka tidak mampu memahami mana yang merupakan perintah Al Qur’an dan mana yang merupakan larangannya. Serta mana pula ayat-ayat yang semestinya mereka renungkan dan mereka jabarkan, seperti layaknya mereka menghampar buah kurma yang jelek.”
Rujukan:

JUNDULLAH TSAQAFATAN WA AKHLAQAN said Hawa

laman web ust nasruddin tantawi..